Diplomerad Förändringsledare

Lär dig praktiska kunskaper genom att arbeta med ditt eget Case