Förändringsledning (Change Management)

Att leda ett förändringsarbete är en process där omvärlds- och kundanalys, metoder och verktyg måste gå hand i hand med ledarskapet.

Alla företag och verksamheter exponeras för ett ökat förändringstryck. Detta i form av ett eskalerande krav från interna och externa intressenter samt en ständigt föränderlig marknad och omvärld.

Ett arbete med att anpassa, förändra och förbättra kräver ett helhetssynsätt.

Alltför många förändringsarbeten når aldrig sina mål då det holistiska förhållningssättet saknas.

Utbildningen Förändringsledning, ger dig rätt förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Kursen genomförs i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar och hög interaktivitet i gruppen.

 

Diplomutbildning

De olika kursavsnitten tillämpas i deltagarnas egna praktikfall, enligt anvisning.

För Diplomerad Förändringsledare, DFL krävs redovisad tillämpning som ovan.

Datum: 24-25 oktober, 7 november

 

Pris: 15 800:-

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.Karta Otillgänglig

Datum/Tid
oktober 24 - oktober 25
Hela dagen