Lean Change Management (Stängd för fler anmälningar)

Den här två-­dagars utbildningen syftar till att ge deltagarna en konkret vägledning för att förändra och driva verksamhet. Lean står för kundfokus, flödeseffektivitet, medarbetarskap och en ny typ av ledarskap som angreppssätt för att kunna nå sina uppsatta mål. Dagarna är fyllda med övningar och konkreta tips om hur man gör för att engagera sina medarbetare och även de viktigaste stegen i förändringen mot lean. Som deltagare får du även en individuell analys av din personliga drivkraft i förändringsarbetet.


Innehåll

Lean filosofi
Ett framgångsrikt införande av lean handlar inte bara om flödeseffektivitet, metoder och verktyg. Minst lika viktigt är filosofin och förhållningssättet som förändringsarbetet vilar på.

Framgångsrika lean‐organisationer har förstått vikten av värderingsstyrning och genomtänkt ledarskap och medarbetarskap, som på allvar frigör kraften hos både ledare och medarbetar.

Leanfilosofin kommer ursprungligen från Toyota och är ett förhållningssätt och ett sätt att tänka kring kundfokus och nytta. Man kan säga: tänker du rätt så gör du rätt. Filosofin är det som skapar kraften i ett långsiktigt hållbart förändringsarbete och fundamentet för arbete med ständiga förbättringar. Om man förstår värderingarna och grunderna så kan man lättare lösa mina egna/våra slöserier.

Kundfokus
Att se kunden och förstå kundens behov är centralt inom lean. Dessvärre så är bristande kundfokus inte helt ovanligt.
Många organisationer har inte ens en definition av vem kunden är, vilket innebär att begreppet kundfokus får en otydlig innebörd.
Genomgång och diskussion kring begreppet kund och kundfokus. Vi går igenom definitionen av vem som är kund.

Slöserier
Inom en lean organisation är det medarbetarna som letar, hittar och tar bort slöserier. Vi beskriver med en rad exempel vad som inte skapar nytta och vem som bestämmer vad nytta är. Bikupor och diskussioner.

Effektivitetsmatrisen
Vad skiljer resurseffektivitet från flödeseffektivitet, och hur påverkas de av variation i vardagen. Vi reder ut begreppen med exempel, bikupa och diskussion.

Våra olikheter
Innan kursen får deltagarna göra en individuell analys av sin personliga drivkraft i förändringsarbete.
Återkopplingen sker i grupp. Under passet berör vi hur irritation ofta uppstår och varför. Samverkan och mod  ökar, gruppdynamik förbättras med kunskaper om hur våra olikheter fungerar och hur man kan ta tillvara på dem.

Metoder och verktyg
Vi går igenom de vanligaste metoderna och verktyg samt när de ska användas. Exempel på metoder: visualisering, PDCA/A3‐metoden, 5S, fiskbensdiagram etc.

Engagera medarbetarna
Vi gör en övning som syftar till att medarbetarna letar och hittar irritationsmoment och onödiga aktiviteter i flödet nära dem själva. Träningen resulterar i konkreta idéer för förbättringar. Övningen får ni med er så att ni kan arbeta vidare med den i er egen organisation.

Processkartläggning, förbättringstavlor och förbättringsmöten
Visualisering generellt och dess effekter. Vi tränar på processkartläggning. Deltagarna får handfast genomgång kring hur det går till att engagera via processkartläggning. Vi går igenom daglig styrning och förbättringsmöten med stöd av en förbättringstavla.

Förkunskaper
Någon erfarenhet av Lean

Kursledare
Dag Lotsander
Dag Lotsander, tidigare General manager på Toyota Sweden och seniorkonsult inom Toyota Europa.
Dag har bland annat infört lean inom Länsförsäkringar, Thomas Cook/Ving och ett flertal kommuner för att nämna några. Vi lämnar gärna många fler referenser om ni önskar.
I maj 2015 fick Dag 9,93 av 10 möjliga i en utvärdering av 40 erfarna kvalitetschefer.

Stängd för fler anmälningar 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.Loading Map....

Datum/Tid
February 25 - February 26
Hela dagen

Plats
Fleming 7