Praktisk Entreprenadupphandling

Logga

bild1
Nästan 4 av 10 offentliga upphandlingar utgörs av entreprenadupphandlingar inom anläggningssektorn (Konkurrensverket).

Entreprenadupphandling är en kurs med praktisk inriktning, för dig som arbetar eller kommer att arbeta med entreprenadupphandlingar enligt LOU och/eller LUF och vill lära dig mer om metodiken och området.

Syfte och utbildningsmål är att ge dig kunskaper om regelverken AMA AF, AB och ABT samt förståelse för olika entreprenadformer och samarbetsformer.
Vi går även in på upphandlarens roll i entreprenadupphandlingar, hur ett projekt kan vara organiserat och vilka roller som finns i byggprocessens olika skeden.
Vi lägger fokus på uppbyggnaden av förfrågningsunderlag, krav på leverantörer, utvärdering samt kontraktsfrågor. I kursen ger vi dig även kunskap om priser, ändringar-, tilläggs- och avgående arbete (ÄTA), ansvar och viten.

Vad innehåller kursen

  • Allmänt om upphandling
  • Bakgrund entreprenadupphandling
  • Entreprenadrättsliga grunder (AB, ABT)
  • Administrativa föreskrifter (AF AMA 12)
  • Upphandling av entreprenader
  • Praktisk entreprenadjuridik
  • Ersättningsformer
  • Partnering
  • Praktisk entreprenadjuridik AB och ABT
  • Konsulträtt ABK

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.Map Unavailable

Datum/Tid
September 27 - September 28
Hela dagen