Prosci Change Management

Kursen omfattar tre intensiva dagar som ger dig förmågan att effektivt och framgångsrikt genomföra den organisatoriska sidan av förändringar. Utbildningen genomförs med hjälp av en strukturerad process och särskilt utvecklade verktyg.

Processen och de tillhörande verktygen är utvecklade av Prosci som är baserat på forskning i förändringsprojekt genomförda i över 2000 organisationer i 65 länder, under de senaste 14 åren. Metoden är effektiv, lätt att använda och är användbar vid alla typer av förändringar.

”Metoden är effektiv, lätt att använda och är användbar vid alla typer av förändringar”

Efter genomförd utbildning kan du leda och hantera de organisatoriska utmaningarna i förändringsprojekt, i syfte att uppnå kortare projekttid, en högre medarbetarnöjdhet och högre förmåga till bestående resultat.

Kursen är anpassad för ledare och medarbetare som är ansvariga för att leda eller utveckla specifika förändringsprojekt och/eller för att bygga upp organisationen förändringskompetenser.

 • Som certifierad inom Change Management har du förmågan att:
 • Professionellt leda organisationen genom både stegvisa och radikala förändringar
 • Effektivt och strukturerat leda medarbetare genom förändring
 • Överskåda den samlade processen från strategiutveckling över implementering till förankring av förändringen
 • Använda en rad konkreta verktyg utvecklade för styrning av förändringsprojekt utifrån ”best practice” undersökningar
 • Integrera professionell förändringsledning i den egna organisationen

Prosci Change Management riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

 • Projektledare
 • HR-chefer/HR-konsulter
 • Organisationsutvecklare
 • Projektdeltagare
 • Ledare med ansvar för förändringar
 • Konsulter
 • Coach

Vad ingår?

 • Certifiering inklusive en användarlicens till Prosci:s verktyg
 • Tillgång till online-verktyget ”Change Management Pilot” – databas med verktyg och mallar
 • Best Practice rapport – erfarenheter från mer än 2000 organisationer, praxis som fungerar
 • Kursmapp och material
 • Böcker – ADKAR: a model for change in business, government and our community, Change Management – the people side of change och Employee’s Survival Guide to Change

Språk

All undervisning sker på engelska.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper.

Du kommer att få en djupare inblick i:

 • Förändringspsykologi
 • Prosci:s 3-fas process för ledning av förändring
 • Return of Investment (ROI) for Change Management
 • Ledning
 • Best Practices för Change Management (forskningsresultat)
 • ADKAR-modellen
 • Strategi för förändringsledning
 • Kommunikationsplan
 • Plan för att involvera sponsorer
 • Träningsplan
 • Coachingplan
 • Plan för hantering av motstånd
 • Övergripande plan för förändringsledning
 • Uppföljning av- och ytterligare stöd för förändringen

Anmälan endast för medlemmar, kursen genomförs i Stockholmsregionen.
Kontakta John Gunnarsson eller Ann Bertling för mer information:

John Gunnarsson
VD & Partner
+46 70 354 09 73
john.gunnarsson@oneacademy.se

Ann Bertling
Affärsområdeschef (COO) Partner & Founder
+46 76 398 13 08
ann.bertling@oneacademy.seMap Unavailable

Datum/Tid
September 27 - September 29
Hela dagen