Purchasing Fundamentals modul 2

Inköpsplanering och strategi (dag 1) – 2016-05-10

Syftet med kursen är att skapa förståelse kring begreppet inköpsstrategi, vilken måste utgå från företagets övergripande affärsstrategi, och tas fram som en del av företagets övergripande strategiarbete. Kursmomentet diskuterar begreppet strategi och hur det interagerar till inköpsfunktions olika delar och strukturer som leverantörsstruktur, kundstruktur och övriga intressenter. Spendanalyser, Porters Femkraftsmodell och SWOT-analyser är verktyg som används och diskuteras.

  • Att koppla strategi till inköp
  • Verktyg för att optimera spend och processer
  • Introduktion till Category Management.

Inköp och Category Management (dag 2) – 2016-05-11

Kursmomentet omfattar två dagar och uppbyggd runt case-metodik, vilken bygger på att problem hämtade från verklighetsbaserade situationer presenteras, diskuteras och analyseras. 

Category Management är ett arbetssätt som realiseras i allt fler inköpsavdelningar och ställer andra krav än på en traditionellt utformad inköpsorganisation. Fokus flyttas till att i högre grad omfatta ett strukturerat analysarbete och en plan för övriga i företaget. Kusen ger en helhetsförståelse för vad Category Management är och verktyg för att kunna genomföra lyckade kategoriprojekt i ditt företag. Kursen diskuterar CM och kopplar på business case, som redovisas följande tillfälle.

  • Inköpskategorier
  • Process CM
  • Analysverktyg

Inköp och Category Management (dag 3) – 2016-05-24

Kursmomentet är uppbyggd runt case-metodik, vilken bygger på att problem hämtade från verklighetsbaserade situationer presenteras, diskuteras och analyseras.

Case uppgiften avrapporteras enligt fallspecifik instruktion. Formatet möjliggör utbyte av erfarenheter med och mellan deltagarna. Diskussioner, reflektioner analyser och synpunkter är en röd tråd för dagen.

Helena BrunolfssonKursledare är Helena Brynolfsson som efter över 25 år i inköpsområdet är en eftertraktad föredragshållare och erfaren utbildare. Helena har tidigare bland annat jobbat som Koncerninköpschef på PostNord, Lantmännen och Pharmacia. Helena har stor erfarenhet av att bygga upp inköpsfunktioner och utveckla inköpsstrategier.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.Loading Map....

Datum/Tid
May 10 - May 11
9:00 am - 5:00 pm

Plats
Linköping