God fortsättning på det nya året

För många av oss har det varit ett mycket intressant och arbetsamt år och nu tar vi lite jul-ledighet till den 4 januari!

SBS Mentor Programme

SBS Stockholm Business School Industry Mentor Programme sammanför de främsta studenterna med mentorer från näringslivet och offentliga verksamheter.

2016 års deltagare är Ericsson, Orifarm, AstraZeneca, Trafikverket, RedBull, Ernst & Young, IKEA, Solna Stad samt Försvarsmaktens materialverk.

Försening för nya LOU och LUF!?

Senast den 18 april 2016 ska de nya EU-direktiven om upphandling och ​koncessioner införas i svensk lagstiftning.

Lagrådsremissen

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till en lag om upphandling av koncessioner.

Vad är Change management?

Framgångsrikt förändringsarbete är att få samtliga, chefer och medarbetare, att tänka och börja göra annorlunda. Strategier, företagskultur och mål behöver brytas ner så att de blir agerbara. Strategier skall leda till Handling! Ett framgångsrikt förändringsarbete behövs i samtliga projekt inom både privat eller offentlig sektor. Följ oss under våren då vi lyfter upp och belyser framgång och lösningar på problem i ett förändringsarbete.

Lean Change Management

Den här två-­dagars utbildningen syftar till att ge deltagarna en konkret vägledning för att förändra och driva verksamhet. Lean står för kundfokus, flödeseffektivitet, medarbetarskap och en ny typ av ledarskap som angreppssätt för att kunna nå sina uppsatta mål. Dagarna är fyllda med övningar och konkreta tips om hur man gör för att engagera sina medarbetare och även de viktigaste stegen i förändringen mot lean. Som deltagare får du även en individuell analys av din personliga drivkraft i förändringsarbetet.

“PMI round the globe”

Klicka här för att läsa hela rapporten!

Så var det dags att ta temperaturen på världens ekonomier av relevans.

Som alltid använder vi oss av inköpschefsindex. Indexet delas huvudsakligen upp i dels manufacturing (tillverkningssektorn) samt services (servicesektorn). Ett värde över 50 innebär en tillväxt medan ett värde under 50 indikerar en tillbakagång. Indexet består av ett antal underliggande index. De kan variera beroende på vilka som sammanställer indexet men är vanligtvis Nya order, Output, Sysselsättning, Leveranstider och Lager.

Kompetensplattform!

One Academy tar fram de främsta utbildningarna utifrån ett behov inom specifikt område till exempel inköp, upphandling, logistik och verksamhetsutveckling.

Våra utbildningar är främst inriktade på certifieringar men vi erbjuder även andra typer av kurser.