Köp – och avtalsrätt (Hybrid kurs )

Innehåll i kursen

Inköps- och försäljningsjuridiken blir en allt viktigare del i företagens förmåga att skapa bra resultat och utveckla den egna affärsmodellen. En lönsam administrativ hantering av inköps- och försäljningsarbetet kräver i allt större utsträckning en djupare insikt i juridikens systematik och synsätt.

Utbildningen syftar till att klargöra dina rättigheter som skyldigheter oavsett om du är köpare eller säljare och förklarar hur du upprättar avtal och tydliggör era interna avtalsprocesser.

Under kursens genomförande förväntas deltagarna att aktivt bidra med egna upplevelser och problemställningar för att ytterligare praktiskt belysa och diskutera de frågeställningar som uppkommer i en inköps- eller försäljningsfunktion

Kursinnehåll

  • Vad kännetecknar ett Avtal.
  • Avtalsrätt – vad skiljer sig offentlig och civilrätt i juridiken.
  • Tar upp exempel på avtal från deltagarnas vardag.
  • Fullmakter och Avtal – vikten av att teckna avtal med rätt företrädare hos motparten.
  • Köplagen – Behandlas både teoretiskt och praktiskt och jämför skillnader mot relevanta standardavtal.
  • Vi går igenom förhandlingsteorier för att avsluta med ett enklare förhandlingsspel.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs och kursen är anpassad för att vända sig till deltagande icke-jurister från små och medelstora företag som deltar i utbildningen.

Kursen lämpar sig för såväl personer inom inköps- som säljorganisationer.

Dag 1 & 2

Kursledare: Daniel Widstrand

Daniel har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med Inköp i internationella företag på strategisk nivå inom flera olika branscher.

Han har en Affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings Universitet och får ofta återkoppling att han gör juridiken greppbar och enkel att förstå.

Daniel har utöver sina erfarenheter från en mängd inköpsområden även en bredd i sitt juridiska kunnande, då han har med affärsjuridiska frågeställningar inom en rad olika inköpsområden.

Datum och Ansökan

Köp – och Avtalsrätt

Detta är en hybridkurs, dvs du kan välja om du vill gå på distans eller på plats.
Adress: Fleminggatan 7, Stockholm.
Distans: Zoom

Kursen är på 2 dagar.
Datum: (TBA)

Pris: 12 800 kr (ex moms) 
I priset ingår fika samt lunch för deltagare på plats.

För anmälan skickar du ett mail till john.gunnarsson@oneacademy.se innehållande:

  • För- och efternamn
  • Eventuellt företag
  • Personnummer
  • Adress

Allmänna Villkor

Vill du ha hjälp med finansiering?
Vi samarbetar med Svea Ekonomi och kan erbjuda en räntefri avbetalning på upp till 24 månader.

För frågor, tveka inte att höra av er till oss!

Mail: john.gunnarsson@oneacademy.se
Telefonnummer: 070 354 09 73