Lagerstyrning, Distans 

Innehåll i kursen

Kursinnehåll 

 • Lagrets roll i materialflödet
 • Artikelklassificering
 • Prestationsmätning och nyckeltal
 • Grundläggande lagerstyrningsprinciper
 • Val och användning av olika lagerstyrningssystem
 • Kanban och andra visuella metoder
 • Prognostisering för lagerstyrning
 • Leveranstider och leveranstidsvariationer
 • Anskaffningsstrategier
 • Bestämning av orderkvantiteter
 • Bestämning av säkerhetslager
 • Parametersättning för optimala flöden

Mål 

Den här kursen i lagerstyrning syftar till att ge deltagarna den teoretiska och  praktiska  kunskap  som  krävs  för  att  utforma  och  arbeta  med  effektiva  lagerstyrningssystem.

Syftet är också att förmedla erfarenheter som erhållits  från  en  rad  olika  företag  och  att  skapa  förutsättningar  för  att  deltagarna  effektivare ska kunna använda sitt företags affärssystem.

Förkunskaper

Grundläggande  teoretiska  kunskaper  i  logistik  eller  praktisk  erfarenhet  av  lagerstyrning. Matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå.

Kursledare: Roger  Stokkedal

Roger  Stokkedal  har  sedan  mitten  på  90-talet  jobbat  som  konsult  och   utbildare  inom  inköp,  logistik  och  supply  chain  management  över  hela  Norden. Hans specialområden är kvantitativa modeller för lageroptimering,  kapitalrationalisering och sortimentsklassificering.

Datum och Ansökan

Lagerstyrning, Distans 

Detta är en kurs som ges på distans / interaktiv kurs på 2 dagar.
Datum: 22-23 september 2022

Pris: 8900 kr (ex moms)

För anmälan skickar du ett mail till John Gunnarsson innehållande:

 • För- och efternamn
 • Eventuellt företag
 • Personnummer
 • Adress

Allmänna Villkor 

Vill du ha hjälp med finansiering?
Vi samarbetar med Svea Ekonomi och kan erbjuda en räntefri avbetalning på upp till 24 månader.

För frågor, tveka inte att höra av er till oss!

Mail:john.gunnarsson@oneacademy.se
Telefonnummer: 070 354 09 73