Lagen om offentlig upphandling (LOU) & Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) grundläggande, Hybrid

Innehåll i kursen

Dag 1

Grunderna i LOU/LUF
Principerna
Undantag från lagarna
Upphandlingsformer
De olika lagarnas tillämpning

Begreppen upphandlande myndighet/enhet

  • Analyser före annonsering
  • Behovsanalys
  • Målbildsanalys
  • Intressentanalys
  • Marknadsanalys
  • Riskanalys

Dag 2

Blandad upphandling
Kravställning enligt LOU/LUF
Dialog under olika delar av upphandlingen – tidig dialog och dialogbaserade upphandlingsformer
Förhandling enligt LOU och LUF

Dag 3

Ramavtal
Prövning av anbud – kvalificering och krav
Utvärdering av anbud
Avtalet – hur tar jag fram det och hur hänger det ihop med övriga delar av upphandlingen

Dag 4

Upphandling enligt 19 kap och 19a kap LOU (och motsvarighet i LUF)
Ändring av ingångna avtal
Överprövning, skadestånd och ogiltighet

Kursledare: Björn Bergström

Björn har arbetat med offentliga affärer sedan 2001. De första 14 åren inom statlig förvaltning i rollen som upphandlingschef, men även som enhetschef för Upphandlingsstödsenheten hos Konkurrensverket (idag Upphandlingsmyndigheten) och sedan 6 år på advokatbyrå. Han har även varit engagerad i Sveriges Offentliga Inköpare, både i styrelsen och som ordförande. Björn är idag en väldigt uppskattat föreläsare på One Academys kurser inom den offentliga affären.

Datum och Ansökan

LOU / LUF

Detta är en hybridkurs, dvs du kan välja om du vill gå på distans eller på plats.
Adress: Fleminggatan 7, Stockholm.
Distans: Zoom

Kursen är på 4 dagar.
Datum: (TBA)

Pris: 22 800 kr (ex moms) 
I priset ingår fika samt lunch för deltagare på plats.

För anmälan skickar du ett mail till john.gunnarsson@oneacademy.se innehållande:

  • För- och efternamn
  • Eventuellt företag
  • Personnummer
  • Adress

Allmänna Villkor

Vill du ha hjälp med finansiering?
Vi samarbetar med Svea Ekonomi och kan erbjuda en räntefri avbetalning på upp till 24 månader.

För frågor, tveka inte att höra av er till oss!

Mail: john.gunnarsson@oneacademy.se
Telefonnummer: 070 354 09 73