Information gällande COVID-19

18 Mars

 

Med anledning av regeringens presskonferens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kommer följande att gälla fram tills dess att nya beslut tas:

 • One Academy stänger ner lokalerna på samtliga orter för studerande, utbildningskonsulter och andra externa besökare/event från och med den 18 mars.
 • Ingen undervisning kommer att bedrivas på plats från den 18 mars utan det kommer endast förekomma distansundervisning så långt detta är möjligt. Det kommer inte heller finnas möjlighet att besöka eller bedriva självstudier i våra lokaler. Detaljer kring hur undervisningen kommer bedrivas och närmare information kring detta ges av utbildningsledarna på respektive ort.
 • Studeranden som har LIA följer de riktlinjer och rekommendationer som finns på LIA-företaget.
 • One Academys personal finns tillgänglig som vanligt, dock via digitala kanaler eller telefon. Vi tror och hoppas på att det finns förståelse för att omställningen kommer innebära vissa störningar i verksamheten. Vår självklara ambition är att arbeta proaktivt och få så få störningar som möjligt.
 • Till dig som studerar och som har frågor kring CSN finns det nu en sida där CSN samlat information kring studiestödet kopplat till Covid-19. Klicka här för att komma till sidan.

Det utreds också hur CSN kan anpassa regelverket kopplat till denna unika situation och nya beslut kan komma att fattas inom kort. Vi uppmanar alla som har frågor att vända sig direkt till CSN och hålla sig uppdaterad genom att besök sidan ovan.

 • Är du utbildningskonsult och har frågor så vänder du dig i första hand till ansvarig utbildningsledare för dialog.
 • Vi vill uppmana alla att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen.
  Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Vi uppmanar både studerande, utbildningskonsulter och personal att regelbundet ta del av aktuell information om nuläge och förändringar på skolan kring Covid -19.

  För att motverka smittspridning generellt:
  Först och främst gäller att hålla sig informerad och följa tillförlitlig information och rekommendationer.

 • Vid sjukdom- Stanna hemma.
 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. (Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.)
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

 

Frågor och svar om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Aktuell information om spridning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Reserekommendationer och tips vid eventuella resor
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Information från CSN kopplat till Covid-19
https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html