Information gällande COVID-19

Uppdaterad 22/12-21

 

Information om nuläge- One Academy’s YH-verksamhet och nuvarande smittspridning

 

Vi följer kontinuerligt läget och förhåller oss till de uppdateringar som görs av FHM.
Med dagens presskonferens (21/12-21) i åtanke har One Academy tagit följande beslut.

Sammanfattningsvis:

Från och med 22/12 bedrivs undervisningen på distans via Zoom till och med 30/1, därefter kommer nytt beslut.

FHM uppmanar individen att vaccinera sig

 

FHM:s åtgärder mot covid-19 i december:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19/

FHM:s information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/

uppdaterad 3 Dec 2021

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, i dagsläget pågår undervisning enligt ordinarie schema på plats i våra lokaler men förändring kan komma att ske.
Vi uppdaterar oss löpande kring lägesbilden i samhället.

 

uppdaterad 15 Mars 2021

 

Med anledning av regeringens presskonferens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kommer följande att gälla fram tills dess att nya beslut tas:

 • One Academy stänger ner lokalerna på samtliga orter för studerande, utbildningskonsulter och andra externa besökare/event. (undantag kan ske)
 • Ingen undervisning kommer att bedrivas på plats utan det kommer endast förekomma distansundervisning så långt detta är möjligt. Det kommer inte heller finnas möjlighet att besöka eller bedriva självstudier i våra lokaler. Detaljer kring hur undervisningen kommer bedrivas och närmare information kring detta ges av utbildningsledarna på respektive ort.
 • Studeranden som har LIA följer de riktlinjer och rekommendationer som finns på LIA-företaget.
 • One Academys personal finns tillgänglig som vanligt, dock via digitala kanaler eller telefon. Vi tror och hoppas på att det finns förståelse för att omställningen kommer innebära vissa störningar i verksamheten.
  Vår självklara ambition är att arbeta proaktivt.
 • Till dig som studerar och som har frågor kring CSN finns det nu en sida där CSN samlat information kring studiestödet kopplat till Covid-19. Klicka här för att komma till sidan.

Det utreds också hur CSN kan anpassa regelverket kopplat till denna unika situation och nya beslut kan komma att fattas.
Vi uppmanar alla som har frågor att vända sig direkt till CSN och hålla sig uppdaterad genom att besök sidan ovan.

 • Är du utbildningskonsult och har frågor så vänder du dig i första hand till ansvarig utbildningsledare för dialog.
 • Vi vill uppmana alla att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen.
  Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från alla sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Vi uppmanar både studerande, utbildningskonsulter och personal att regelbundet ta del av aktuell information om nuläge och förändringar på skolan kring Covid -19.För att motverka smittspridning generellt:
  Först och främst gäller att hålla sig informerad och följa tillförlitlig information och rekommendationer.
 • Vid sjukdom eller minsta symtom- Stanna hemma!
 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. (Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns)
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Följ SL:s rekommendation att använda munskydd i kollektivtrafiken.
 • Lyssna på de råd/rekommendationer/regler som kommun och folkhälsomyndigheten går ut med.

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Frågor och svar om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Aktuell information om spridning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Reserekommendationer och tips vid eventuella resor
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Information från CSN kopplat till Covid-19
https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html