Strategiskt inköp (fördjupning) – människan och affären

Innehåll i kursen

DAG 1 – Varför är det så viktigt med strategiskt inköp?

 • Introduktion och välkommen. Varför du ska gå den här kursen.
 • Den strategiska inköpsrollen 2022. Vad innebär strategiskt inköp egentligen? Vi berör olika inköpsdelar kopplat till operativt/taktiskt vs strategiskt inköp.
 • Inköpsfunktionen i företaget. Inköpsfunktionens växande ansvar, krav, förväntningar och utmaningar. Risk management.
 • Kategoristyrt inköp – varför är det så trendigt med kategoristyrt inköp? Hur lyckas man i en kategoriroll och vilka är fallgroparna?
 • Strategiskt tänkande i inköpsrollen; Affärsutveckling, Leverantörsutveckling

DAG 2 – Du som inköpare – hitta din personliga inköpsstil

 • Från strategiskt tänkande till kreativiteten och modet att implementera och driva förändring.
 • Kommunikation & ledarskap
 • Inköpare vs säljare
 • Vem är jag i min roll som inköpare? Hur ser mina intressenter på mig som inköpare? Vilka är mina drivkrafter?
 • Få hjälp med att identifiera dina styrkor och svagheter
 • Lär dig använda dina styrkor och svagheter i din förhandlingsteknik – hitta din personliga inköpsstil

DAG 3 – Fördjupning i den strategiska inköpsrollen – Unleash your full potential!

 • Fördjupning i hur du kan driva affärsutveckling i din inköpsroll
 • Fördjupning i hur du kan driva leverantörsutveckling i din inköpsroll
 • Fördjupning i hur du kan driva förändringsutveckling i din inköpsroll
 • Få tips och konkreta verktyg för att bli starkare i din inköpsroll internt och externt
 • Om kreativitet, mod och att våga – Unleash your full potential!
 • Efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden idag
 • Genomgång av examination och redovisning

DAG 4:

 • Examination i form av presentation och redovisning av business case.
 • Opponering.
 • Individuell återkoppling.

Kursledare: Hanna Notmeijer

Hanna Notmeijer har mer än 15 års erfarenhet av att leda inköps- och processutvecklingsarbete både på en strategisk och operativ nivå.

Hon har ingått i olika ledningsgrupper och varit chef över andra chefer.
Hon har arbetat inom olika branscher såsom bilindustrin, annan tillverkningsindustri, retail- och detaljhandelsindustrin.

Hanna är civilekonom i grunden och har kompletterat med ett flertal olika inköps-, affärs- och ledarskapskurser. Hanna trivs både i rollen som utbildare/föreläsare, som konsult/rådgivare men också i en mer interimsorienterad roll som att realisera större besparingsprojekt, förverkliga en produkt under utveckling till industrialisering och tillverkning med rätt leverantörer eller att leda en större förändringsprocess kopplat till sourcing/inköp/leverantörsutveckling.

Hon arbetar metodiskt och strukturerat och går från att skapa ett strategiskt helhetsperspektiv till implementation med en tydlig hands-on approach.

Hon anser att inga berg är oöverstigliga och det finns alltid nya möjligheter och vägar framåt!

Datum och Ansökan

Strategiskt inköp (fördjupning) – människan och affären

Detta är en kurs som ges på distans / interaktiv kurs på 4 dagar.

Dagarna kommer bestå av rena föreläsningar, breakoutsessions med gruppdiskussioner och uppgifter.

Pris: 21 800 kr (ex moms)

För frågor eller anmälan skickar du ett mail till john.gunnarsson@oneacademy.se innehållande:

 • För- och efternamn
 • Eventuellt företag
 • Personnummer
 • Adress

Vill du ha hjälp med finansiering?
Vi samarbetar med Svea Ekonomi och kan erbjuda en räntefri avbetalning på upp till 24 månader.

För frågor, tveka inte att höra av er till oss!

Mail: john.gunnarsson@oneacademy.se
Telefonnummer: 0703540973