One Academy
Närhet Transparens Engagemang Förändring

Vi stödjer dig i din professionella utveckling och hjälper din organisation att fastställa och uppnå sina mål med rätt kompetens inom aktuell bransch.

Kompetensutveckling

Vi skapar en kompetensplattform för organisationer som ej har HR-resurser för att säkerställa och samordna det interna kompetensbehovet. Vi hjälper er med en kompetensanalys samt ger förslag på utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder.

Den offentliga affären

Vi tar ansvar för att skapa ”goda affärer” mellan köpare och säljare inom offentlig sektor. One Academy ska vara en aktiv del av Sveriges kompetensförsörjning av inköpare och upphandlare.

Vi ökar affärsmässigheten och säkerställer utvecklingen av dina nuvarande och framtida medarbetare.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev

Hemsidan är under uppdatering och beräknas klar HT2020.