One Academy - Din framgång är vår framgång

One Academy AB är en liten koncern som genom vårt tjänsteerbjudande förser privat och offentlig sektor med relevant kompetens och resurser inom vårt kärnområde inköp, upphandling och logistik.

Idag är vi Sveriges största YH-utbildare inom Strategiskt inköp & upphandling och även Sveriges enda inköp- och upphandlingsutbildning som uppnår en SeQF-nivå 6 vilket motsvarar en kandidatexamen.

Utöver utbildning så arbetar One Academy även med konsultverksamhet, ledarskap, rådgivning, mentorskap, nätverk och coachning. 

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]