One Academy Nordic Leadership

One Academy Nordic Leadership är ett affärsområde inom One Academy koncernen som via sina utbildningar och mentorskap förbereder dagens och morgondagens chefer & ledare i Svenska och Nordiska verksamheter.

 

Vi vänder oss till dig som har ett uppdrag att förnya och utveckla företag och/eller organisationer.
Som ledare har du möjligheten att påverka dina medarbetares motivation, tillit och engagemang och ett engagerat ledarskap handlar om att ta tillvara på varje medarbetares potential för att företaget skall uppnå optimala resultat.

Chefsprogram

Ledarskapsprogram

Mentorskap & Coachning

Allmänna frågor och svar

Varför ska jag välja One Academy Nordic Leadership?

Vi arbetar alltid i första hand utifrån individen med mentorskap och coachning. Utifrån det så lägger vi tillsammans en plan och ett tidsatt mål för ditt nästa steg. Vår styrka är vårt tunga chef- och ledarskapsnätverk bestående av mångårig erfarenhet inom alla de områden som man behöver inom ett chef och ledarskap.

Jag vill komma vidare i mitt chef och ledarskap, hur gör jag det?

Vi bokar upp ett individuellt möte där vi tittar på din bakgrund, var du är idag och vad ditt mål är. Därefter lägger vi en anpassad tidsatt plan för dig.

Om jag vill lära mer inom projektledning och ledarskap, hur gör jag det?

Vi har anpassade kurser för detta som vi tillsammans tittar på för att de ska stämma överens med dina förväntningar och mål.

Kan du ge exempel på kurser som man kan gå för att ta nästa steg in i en roll som chef?

Här tittar vi på grundkunskap och erbjuder en Utvecklande Ledarskap (UL, Försvarshögskolans koncept) där vår lärare är major och tillika verksam på Försvarshögskolans utbildningar. Vi kartlägger ditt mål med ditt chefsskap och lägger en plan och mål.

Hör av dig till oss

Använd formuläret nedan för att komma i direktkontakt med oss. Vi hör av oss tillbaka inom 24h! 

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]