Kompetensutveckling genom yh-kurser, yh-utbildning eller genom separata kurser.

Vem är målgruppen för våra utbildningar?

Alla som är behöriga genom betyg eller arbetslivserfarenhet kan givetvis söka utbildningen men utbildningen passar bäst för dig som jobbat en antal år vilket innebär att vår målgrupp befinner sig i åldersspannet 23 – 55 år. Snittåldern bland våra studenter är idag 30 år. Alla bakgrunder är intressant för utbildningen men det som förenar våra studenter är såklart intresset för att göra bra affärer och kunna skapa långsiktiga värden till sin organisation.                 

Vad är LIA? (Arbetsplatsförlagda delen)

Lärande i arbete är (LIA) är den arbetsplatsförlagda delen när studenterna går ut och praktiserar/jobbar på en inköps-/upphandlings eller logistik-funktion. Varje årskurs avslutas med en LIA så att studenterna har med sig så mycket som möjligt från utbildningen innan man testas i skarpt läge i arbetslivet. LIA är en väldigt uppskattad del där studenten får en väldigt nära koppling till yrkesrollen och där arbetslivet får testa nya potentiella medarbetare i verkligen vilket skapar goda förutsättningar för win-win för alla parter.

Hur genomförs utbildningarna?

Utbildningsformen är ”Bunden” vilket innebär att dina studier är knutna till en ort och adress. Föreläsningar, seminarier, handledning, examinationer och övriga utbildningsaktiviteter genomförs;

  • På plats i klassrum med dedikerad föreläsare
  • På plats i klassrum med föreläsare på plats och andra studenter deltagande digitalt
  • På plats i klassrum med föreläsare och andra studenter digitalt
  • Digitalt deltagande från valfri plats

I de allra flesta fall genomför din klass kurserna tillsammans med andra klasser.

Lärandet sker genom föreläsningar, handledning, gruppdiskussioner,grupparbeten samt bok- och artikelstudier kring teorier och faktiska exempel. Examinationer sker genom bedömning av skriftliga prov (salstentamina), skriftliga enskilda och gruppvisa inlämningar, muntliga framföranden och praktiska prestationer.

För att kunna genomföra dina studier på utbildningen behöver du förfoga över dator med licensierad desktopapplikation för MS Excel. Du bekostar också själv inköp av anvisad kurslitteratur.

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Om jag saknar behörighet, kan jag komma in?

Om du saknar behörighetsgrundande betygsdokument avseende ett eller flera av våra behörighetskrav erbjuder vi följande möjligheter:

 

Kompletterande betygsdokumentation som styrker behörighet:

Behörighetstester (engelska, matematik, svenska)

Bedömning av åberopad reell kompetens (dokumentation skall bifogas)

Behörighetsgivande genom den s.k. 20%-regeln

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbeskedet kommer för utbildningar som startar till hösten 2023 att komma i början av juni.

Har ni reservplats/sen anmälan?

Utbildningen är väldigt populär och vi har flera hundra sökande till varje utbildning så det är viktigt att lämna in sin ansökan den 15 maj så att man kommer med i första urvalet. Anmälan för sen plats är sedan alltid öppen och vi antar löpande efter möjlig plats på utbildningen.

Får jag ett relevant jobb efter examen?

96 % procent av de som tar examen hos oss på nationellt plan för ett för utbildningen relevant jobb efter avslutad utbildning.

Hur ökar jag sannolikheten att komma in på utbildningen?

Utbildningen är väldigt populär men genom att komma på våra urvalstester så ökar sannolikheten enormt att komma in då runt 90 % av den totala meritpoängen på respektive sökande är kopplat till testerna. De 40 studenter som har högst meritpoäng tas sedan in på utbildningen.

Varför ska jag välja One Academy?

Vi är ett kompetensföretag som enbart jobbar inom inköp, upphandling och logistik vilket gör att vi har nätverken och kunskapen att vidareutveckla dig på bästa sätt för att kunna bli en anställningsbar inköpare/upphandlare/logistiker. Vilket även våra resultat stödjer där 96 % av de som tar examen har ett för utbildningen relevant jobb. Vidare så är vi den enda utbildningsanordnaren inom inköp och logistik som har en motsvarande kandidatnivå (länka SeQF nivå 6) på samtliga våra utbildningar.

Finns det möjlighet till studielån?

Ja, alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Vi utbildar chefer och ledare utifrån metodiken självledarskap.
Vi jobbar även med mentorskap och rådgivning. 

Varför ska jag välja One Academy Nordic Leadership?

Vi arbetar alltid i första hand utifrån individen med mentorskap och coachning. Utifrån det så lägger vi tillsammans en plan och ett tidsatt mål för ditt nästa steg. Vår styrka är vårt tunga chef- och ledarskapsnätverk bestående av mångårig erfarenhet inom alla de områden som man behöver inom ett chef och ledarskap.

Jag vill komma vidare i mitt chef och ledarskap, hur gör jag det?

Vi bokar upp ett individuellt möte där vi tittar på din bakgrund, var du är idag och vad ditt mål är. Därefter lägger vi en anpassad tidsatt plan för dig.

Om jag vill lära mer inom projektledning och ledarskap, hur gör jag det?

Vi har anpassade kurser för detta som vi tillsammans tittar på för att de ska stämma överens med dina förväntningar och mål.

Kan du ge exempel på kurser som man kan gå för att ta nästa steg in i en roll som chef?

Här tittar vi på grundkunskap och erbjuder en Utvecklande Ledarskap (UL, Försvarshögskolans koncept) där vår lärare är major och tillika verksam på Försvarshögskolans utbildningar. Vi kartlägger ditt mål med ditt chefsskap och lägger en plan och mål.

Våra konsulter hjälper till på alla nivåer inom inköp, upphandling och supply chain.
Vi jobbar även med direktrekrytering.

Vi behöver hjälp med att kartlägga våra inköpsprocesser, har ni konsulter som kan hjälpa till?

Ja vi rekommenderar en av våra seniora management konsulter inom inköp för det arbetet. Vi kartlägger erat behov, sätter ett mål (tidsatt) samt lägger fram ett förslag/handlingsplan till dig och ex Ledningsgruppen.

Kan ni hjälpa oss säkerställa att vi hela tiden har kompetenta medarbetare på plats?

Ja, absolut! Vi har flera samarbeten där vi har en kontinuerlig dialog för att säkerställa att rätt personer finns tillgängliga vid behov.

 

Vi behöver bygga upp vårt lager med både kunskap och personal, är det något som ni kan hjälpa till med?

Ja, vi går gärna in och diskuterar ert behov samt ger er möjlighet att få hjälp samt råd för att bygga upp lager med personal.

Vi behöver få in ett par operativ inköpare, har ni möjlighet med det?

Ja, vi har ett flertal juniora operativa inköpskonsulter som kan kliva in i kortare och längre uppdrag. Vi utbildar inom Yrkeshögskolan (kvalificerad YH-utbildning likvärdig kandidatexamen) 2- år Strategiskt inköp och upphandling i Göteborg, Malmö, Stockhom, Linköping, Sundsvall/Östersund och via den utbildningen kan vi förse er med både praktikanter som operativa inköpare.

Hur säkerställer ni så att era konsulter är pålitliga?

Vi fick äran att motta priset som Årets Rekryteringsföretag på Recruitment Awards 2021.
I vår konsultprocess så ligger det med att man ska ha ett utdrag från belastningsregistret samt att vi tar en UC. Det tillsammans med en djuplodande intervju med referenser kommer att säkerställa att ni inte kommer att råka ut för tråkigheter via våra konsulter.

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]