Offentliga affärer på riktigt

En dag som som ger dig "receptet" för affärsmässiga lösningar i den offentliga affären. Receptet består av att fyra principer som måste vara på plats, var och en för sig, och ‛i rätt dos vid rätt tillfälle‛. Hur stor plats och vikt de tar är beroende av var i upphandlingsfasen man befinner sig och vilken affär som för tillfället ska hanteras.