Stockholm

Kravledare-Nivå 3

Stockholm / Sundbyberg

Kravledare - nivå 3

Uppdragsbeskrivning
Vår kund söker en kravledare som ska ta fram, ansvara och leda en plan för kravframtagning, hålla workshops och samordna kravaktiviteter med projektteam samt rapportera kravarbetets framdrift till sin programledare/projektledare. Som kravledare leder och driver du kravarbetet i ett eller flera projekt med IT-påverkan. Projekten kan omfatta både egenutveckling eller införande av standardsystem och bemannas av verksamhetsspecialister och interna/externa resurser inom IT.

Vår kund arbetar i stor utsträckning med agilt genomförande där det passar och ser att konsulten ska ha erfarenhet av kravhantering och att formulera krav för en agil utveckling. Vi vill också att konsulten är van att arbeta i team med projektledare, processledare, lösningsarkitekter och testledare.

Uppdragsstart: 15/8-2024
Uppdragstid: 12 månader
Omfattning: 100%

Arbetsuppgifter

 • Bygga bred kunskap om kraftsystem och avancerade IT-lösningar.
 • Samarbeta med interna experter.
 • Samla in och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav genom workshops.
 • Kommunicera och förankra krav med olika kravställare.
  Koordinera krav med verksamhets- och IT-arkitekter.
 • Säkerställa att krav är utvecklingsbara och testbara.
 • Samarbeta med testledare för att säkerställa kravuppfyllnad i testfall.
 • Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister och kravställare, med fokus på användbarhet.
 • Delta i kravprocess- och strategiarbete samt testplanering och verifiering av kravuppfyllnad.
 • Bidra i informationsmodellering och arkitektoniska vägval tillsammans med arkitekter.
 • Eventuellt ta på sig andra arbetsuppgifter relaterade till krav, tester och arkitektur i närliggande projekt.
 • Konsulter inom denna kategori arbetar med verksamhetsutveckling och IT- och beslutsstöd för att stödja  i att fånga utvecklingsbehov, formulera krav på IT-lösningar, och driva förändringsledning vid implementation.
 • Fokusområden inkluderar elnätsdrift, balansreglering, elmarknad och kraftsystemanalys.

Skicka in din ansökan

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]