Spela videoklipp

Anbudsutvärdering i offentlig upphandling

Distans och på halvfart för dig som även jobbar.

Att skapa en utvärderingsmodell av det bästa anbudet för den kommande affären är ett av de svåraste momenten i offentlig upphandling.

Vår kostnadsfria yh-kurs Anbudsutvärdering i offentlig upphandling är utformad för att snabbt möta näringslivets kompetensbehov. 

Nästa startdatum

Hösten 2024

Omfattning

6 veckor

Sista ansökningsdatum

TBA

Studietakt

50%

Studieform

På distans

Om utbildningen

Att skapa en utvärderingsmodell för val av det bästa anbudet för den kommande affären är ett av de svåraste momenten i offentlig upphandling. En del av svårigheterna består i tillämpningen av LOU, men framförallt rör det hur kriterier skapas som på ett så bra sätt som möjligt identifierar vem som kommer att leverera den bästa varan eller tjänsten under avtalsperioden.

Utvärderingsmodellen består av de krav som ställts på varan/tjänsten tillsammans med de utvärderingskriterier som tagits fram. Utvärderingsmodellen består därför av de krav som är obligatoriska att uppfylla tillsammans med de kriterier som ger ett mervärde. Utbildningen består av totalt sex (6) undervisningsdagar med instudering och uppgifter emellan dessa.

Behörighetskrav

  • Eftergymnasial utbildning på minst 2 år inom inköp, upphandling, logistik, miljö

    Alternativt

  • Arbetslivserfarenhet på minst 3 år inom ekonomi, inköp, upphandling, logistik eller inom miljö.

Liknande utbildningar

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]