Utveckla dig i ditt arbete inom inköp!

Följande utbildningar ges i Stockholm, Göteborg och Malmö

  • Inköp grundkurs
  • Excel för inköpare
  • Juridik
  • Upphandling
  • Strategiskt inköp
  • Projektledning
  • Kommunikation och förhandling
  • Inköp ur ett CSR-perspektiv

Mer information:

Juridik
Upphandling
Logistik och försörjningskedjor,
Strategiskt inköp