Mentorskap & Coachning

Du är här:

OneAcademy » Nordic Leadership » Mentorskap och Coachning

Mentorskap - Din strategiska partner

Mentor för chefer och ledare avseende inköp, upphandling samt supply chain. 

Vad innebär det att få en mentor på One Academy?
Det innebär att du får en möjlighet att erhålla erfarenhetsutbyte, kunskap, vägledning direkt ifrån en annan person. 

Det första vi gör är att intervjua dig för att få fram vad du och/eller företaget vill uppnå med din mentor. Därefter presenteras du för ett par mentorer för att se vilken som stämmer överens med dig. Att erhålla framgång med sin mentor handlar om att ni som personer ska “klicka”. 

Mentor kan du ha 3-12 månader.
Träffas gör ni 2 gånger i månaden (eller oftare om behov finns)

Ett tidsatt mål med en tillhörande plan sätts med din mentor vilket även ska/bör presenteras till företaget. 

Coach - din vägledare

Coach för kompetensutveckling, karriärrådgivning, företagande. Vårt nätverk består av ICF-diplomerade och certifierade coacher. 

Vårt ansvar som coach är att styra samtalet mot önskat resultat/mål. Tillsammans stämmer coach och klient kontinuerligt av satta mål. Under vägen mot mål kan behov finnas att korrigera målet om du som klient upptäcker mer angeläget fokus. Som coach har vi alltid vår klients bästa för ögonen och vi har en total tilltro till våra klienters förmåga att nå sina mål. 

Som coach kommer vi också med vår klients tillåtelse vilja prova nya metoder och verktyg. Vi följer ICF:s etiska riktlinjer som bland annat innefattar tystnadsplikt.  

Hör av dig till oss

Använd formuläret nedan för att komma i direktkontakt med oss. Vi hör av oss tillbaka inom 24h! 

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]