Spela videoklipp

Köp och avtalsrätt

Inköps- och försäljningsjuridiken blir en allt viktigare del i företagens förmåga att skapa bra resultat och utveckla den egna affärsmodellen.

En lönsam administrativ hantering av inköps- och försäljningsarbetet kräver i allt större utsträckning en djupare insikt i juridikens systematik och synsätt.

Nästa startdatum

På förfrågan

Omfattning

2 dagar

Studieform

Hybrid 

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att klargöra dina rättigheter som skyldigheter oavsett om du är köpare eller säljare och förklarar hur du upprättar avtal och tydliggör era interna avtalsprocesser.

Under kursens genomförande förväntas deltagarna att aktivt bidra med egna upplevelser och problemställningar för att ytterligare praktiskt belysa och diskutera de frågeställningar som uppkommer i en inköps- eller försäljningsfunktion.

Är du intresserad av kursen?
Tryck på knappen och hör av dig till oss. 

Liknande utbildningar

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]