Spela videoklipp

Lagen om offentlig upphandling

LOU innehåller bestämmelser som styr hela upphandlingsprocessen, från planering och annonsering av upphandlingen till utvärdering och tilldelning av kontrakt.

Nästa startdatum

På förfrågan

Omfattning

4 dagar

Studieform

Hybrid

Om utbildningen

Grunderna i LOU/LUF Principerna
Undantag från lagarna
Upphandlingsformer
De olika lagarnas tillämpning

Begreppen upphandlande myndighet/enhet

Blandad upphandling Kravställning enligt LOU/LUF

Dialog under olika delar av upphandlingen – tidig dialog och dialogbaserade upphandlingsformer
Förhandling enligt LOU och LUF

Ramavtal
Prövning av anbud – kvalificering och krav
Utvärdering av anbud
Avtalet – hur tar jag fram det och hur hänger det ihop med övriga delar av upphandlingen

Upphandling enligt 19 kap och 19a kap LOU (och motsvarighet i LUF)
Ändring av ingångna avtal
Överprövning, skadestånd och ogiltighet

Är du intresserad av kursen?
Tryck på knappen och hör av dig till oss. 

Liknande utbildningar

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]