Spela videoklipp

Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapskurs som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. I kursen får deltagarna insikt om hur man påverkar och påverkas av andra. Man får också uppleva hur en grupp utvecklas och lär sig hur gruppen skall ledas i olika faser.

Nästa startdatum

På förfrågan 

Omfattning

5 dagar 

Studietakt

100%

Studieform

På plats

Om utbildningen

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare grundas på upplevelsebaserat lärande där praktiska erfarenheter varvas med feedback från både kursledare och deltagare. Du får tillfälle att reflektera och förstå både dig själv och andra och din självinsikt och förståelse byggs på under veckan. Programmet är utvecklat av Försvarshögskolan och kräver certifierade handledare. Två per grupp.

Gruppen sätts samman så att deltagarna inte känner varandra sedan tidigare, i så kallade främlingsgrupper, vilket ger stor frihet för individen att förutsättningslöst utvecklas i en ny miljö.

UGL är en internatutbildning som börjar måndag förmiddag och slutar fredag eftermiddag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teoriavsnitt som berör ledarskap, kommunikation och grupputveckling.

Logi tillkommer då utbildningen görs i internatform och du behöver kunna vara med även på kvällspass och inte ha andra aktiviteter under veckan.

Är du intresserad av kursen?
Tryck på knappen och hör av dig till oss. 

Kursinnehåll

En UGL-utbildning innehåller fem dagar med ett väl genomarbetat upplägg byggt på vetenskaplig grund. Under veckan får gruppen genomföra olika uppgifter som illustrerar, grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Det kommer att finnas olika tolkningar av uppgiften i gruppen och det kommer uppstå motsättningar som behöver hanteras, för att hitta vägen framåt i samarbetet på bästa sätt.

Då och då får man stanna upp och reflektera och fylla på med teorier om det som sker, så att man får hjälp att sätta ord på sina erfarenheter och utveckla sitt lärande.

Liknande utbildningar

Ämne

[facetwp facet="amnen"]

Välj din ort

[facetwp facet="ort"]

Plats

[facetwp facet="plats"]

Utbildning

[facetwp facet="utbildning"]